EXTERNALITZACIÓ-OUTSOURCING

Amb una única quota sense més costos afegits, pot externalitzar tasques i processos de la seva empresa amb total garantia professional tot reduïnt despeses!

Si així ho desitja, ens encarreguem de tota la gestió Administrativa i Comptable del seu negoci amb una quota adaptada al seu tamany però sempre a un cost molt més reduït que si hagués de tenir personal directe o nombrosos serveis externs.

El nostre servei es Integral, amb la tranquilitat que comporta a la propietat del negoci d´estar vetllant pel seu negoci professionals experts i amb la possibilitat de desplaçament i gestió in situ.


Que es l´externalització?.

Externalització o Outsourcing consisteix en una pràctica empresarial on una empresa destina recursos orientats a complir certes tasques a una empresa externa mitjançant un contracte.

Per Què Externalitzar?

Amb la externalització l´empresa es pot concentrar en allò que aporta valor afegit al propi negoci i centrar-se en el que millor saben fer, el core business (el cor del seu negoci). És cada cop més habitual trobar empreses que tenen externalitzades part o la totalitat de tasques i/o processos que li son rutinaris o de poc valor però que alhora li son altament costoses.

Una raó molt evident del perquè una empresa hauria d´extenalitzar, és la de reducció de costos. No només transformarà costos fixos en variables, sino que tindrà un impacte directe a la compte de resultats de la seva empresa doncs es pot arribar a estalviar fins el 80% del cost d´un departament.

Afegint la reducció de costos, amb l´externalització es generen altres beneficis, com una major qualitat en el servei doncs el nivell de coneixement, actualització i especialització és superior, guanyant en eficiència i eficàcia.

BENEFICIS DE L´EXTERNALITZACIÓ

Quan Externalitzar?

Aconsellem extenalitzar en negocis on es recomana flexibilitat, alleugerament de l´estructura de l´empresa, reduïr els costos fixos, empreses amb una alta estacionalitat, davallada de comandes, reestructuracions, moments de concentració. Externalitzar ha de ser sinònim d´eficiència i abans de prendre la decisió hi ha d´haver una diagnosi prèvia que demostri la conveniència i necessitat.